Herroepingsinformatie 2019-04-07T16:55:42+00:00

HERROEPINGSRECHT

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen zonder opgave van reden schriftelijk (brief of e-mail bijv.) herroepen, of – als het voorwerp u vóór het einde van de termijn wordt afgestaan – ook door het voorwerp terug te sturen. De termijn begint te lopen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, evenwel niet voordat het goed is aangekomen bij de ontvanger (bij de terugkerende levering van gelijkaardige goederen niet vóór de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voordat onze informatieplichten vervuld zijn volgens artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 van het EGBGB (Inleidende Wet op het Burgerlijk Wetboek) evenals onze plichten volgens § 312g lid 1 lid 1 van het BGB (Burgerlijk Wetboek) in combinatie met artikel 246 § 3 van het EGBGB. Om de herroepingstermijn te vrijwaren volstaat het om de herroeping of het goed tijdig te verzenden. De herroeping moet worden gericht aan: 

Brox GmbH | Goethestraße 78 | 10623 Berlin | Duitsland
info@bonebrox.de

 

GEVOLGEN VAN HERROEPING

In geval van een effectieve herroeping moeten de ontvangen prestaties aan beide kanten en eventuele exploitaties (bijv. intresten) worden terugbezorgd. Kunt u ons de ontvangen prestatie evenals exploitaties (bijv. gebruiksvoordelen) niet of gedeeltelijk niet of alleen in verslechterde staat terugbezorgen respectievelijk teruggeven, dan moet u ons in zoverre de waarde vergoeden. Voor de verslechtering van het goed en voor verkregen exploitaties moet u de waarde enkel vergoeden, voor zover de exploitaties of de verslechtering terug te voeren is op een omgang met het goed, die via de controle van de eigenschappen.

 

HERROEPINGSFORMULIER

– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst omtrent de aankoop van de volgende goederen (*)/dienstverrichting (*):

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de gebruiker(s)

– Adres van de gebruiker(s)

– Handtekening van de gebruiker(s) (enkel bij mededeling op papier)

– Datum

#omaslieveling op Instagram

Post je foto's op Instagram met de link @bonebrox.
Met een beetje geluk kun je een code voor 10 % korting winnen en krijg je een prominente plaats in onze Hall of Brox!

​JE BROX ​NIEUWSBRIEF  | ​​Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en wees de eerste om te weten wanneer brox beschikbaar is in Nederland!